Харилцаа холбооны шинэлэг үйлчилгээ

Та байгууллагын зардлаа бууруулж, үр ашигтай ажиллаж, ажилчид болон хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжаа өндөр байлгамаар байна уу? Бид танай байгууллагын утсан харилцааг ухаалгаар шийдэж, үр ашгийг тань нэмэх харилцаа холбооны цогц шийдлийг санал болгож байна.

ТАНАЙ БАЙГУУЛЛАГАД ЗОРИУЛСАН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Үнэ цэнтэй брэнд
дугаар

Сэтгэлд хоногших үнэ цэнтэй брэнд дугаарыг байршлаас үл хамааран ашиглаж борлуулалтаа өсгөх боломж

Байгууллагын үйлчилгээний багц

Ажилчдынхаа хэрэглээнд тохирсон багцуудаас сонголт хийж, ажлын бүтээмжийг нэмэх боломжтой.

Борлуулалтаа нэмэгдүүлэх боломж

Хэрэглэгчийн дуудлагад завгүй дохио өгөх, хүлээлгэх гэх мэт асуудалгүй үүсгэхгүй, олон зэрэг дуудлагад хариулах боломжтой.

Customer satisfaction

The ability to receive customer feedback by email, text message, and voicemail and quickly resolve it.

256 битийн өндөр
нууцлал

Хэрэглэгчийн мэдээллийг хадгалах, ярих үеийн өндөр нууцлал, платформын найдвартай ажиллагааг бид санал болгож байна.

24/7 техник
тусламж

Техникийн тусламж үйлчилгээг 24 цагийн турш авах боломжтой.